Kontakta oss på Upplandsbondens

Konsumentkontakt

Inger GauffinCarlsson

Mobilnr. 0709-587722

inger@upplandsbondens.se

 

Verksamhetsutveckling, försäljning lådor konsument

Maria Åkerstedt

Mobilnr. 0739-751992

maria@upplandsbondens.se

 

Försäljning lådor, storkök, restaurang

Tommy Öhman

Mobilnr. 0708-11 91 30

tommy@upplandsbondens.se

 

Slaktplanering, tillförsel nöt och lamm

Per-Erik Carlborg

Mobilnr. 0702-20 29 86

upplandsbondens.carlborg@gmail.com

 

Avräkning, fakturafrågor

Ulrika Kallen

Mobilnr. 0702-62 22 38

ulrika@upplandsbondens.se

 

Övrig kontakt

Ordförande Upplandsbondens

Mats Eriksson

Mobilnr. 0705-367478

svistamats@gmail.com

 

 

Besök oss på Facebook!